SoP_Tolmin_12-05-2016.jpg

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje organizira, pod pokroviteljstvom župana Občine Tolmin, g. Uroša Brežana že tretji letošnji posvet z naslovom: SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE - Socialno varstvene storitve in programi.

Enodnevni posvet bo potekal v četrtek 12. 5. 2016 od 9:00 do cca 13:15 ure v dvorani Glasbene šole Tolmin, Prešernova ulica 4, 5220 Tolmin.

Na posvetu bodo predstavljene pobude s strani zakonodajalcev, fokus pa bo na dobrih praksah in priložnostih, z namenom, da bi zgledi pripomogli k razvoju socialnega podjetništva in socialno varstvenih programov ter storitev na kmetijah in podeželju. Sopje dolgoletno delovanje na področju socialne ekonomije, socialnega podjetništva in družbene odgovornosti bomo predstavili tudi mi - z vami bo Aleksandra Grofelnik, predsednica Združenja za trajnostni razvoj Grapar (prej neformalna Iniciativa za trajnostni razvoj Baške grape). Vabljeni!

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite, udeležba je brezplačna.

Prijava je obvezna preko te povezave ali na e-naslov: barbara.dolnicar@sent.si (pripišite ime, priimek in organizacijo iz katere prihajate).

Dodatne informacije na barbara.dolnicar@sent.si ali na tel: 01 230 78 32, 051 368 178

Program posveta:

8.30 – 9.00   
Registracija

09:00   
Otvoritev dogodka:
- pozdravni nagovor pokrovitelja dogodka župana Občine Tolmin, g. Uroša Brežana
- pozdravni nagovor organizatorja mag. Naceta Kovača

9:30 – 9:45   
Pozdrav državnega sekretarja g. Tadeja Slapnika, kabinet predsednika vlade RS in predstavitev možnosti financiranje in vidika razvoja socialnega podjetništva s strani vlade

9:45 – 10:00   
Pozdrav  mag.  Nene Dokuzov, MGRT vodja sektorja za socialno podjetništvo in predstavitev možnosti financiranja in vidik razvoja soc. podjetništva s strani MGRT

10:00 – 10:15   
Predstavitev področja socialnega podjetništva na podeželju, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10:15 – 10:30   
Razvoj socialno varstvenih programov in storitev za starejše na podeželju- Dolgotrajna oskrba, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10:30 – 10:45   
Razvojni projekt Bivalne enote na kmetiji, ga. Slavica Klemenčič

10:45 – 11:00   
Zavod GRUNT; g. Peter Svetina – predstavitev GRUNT, Zavoda za socialno podjetništvo na podeželju

11:00 – 11:30   
Odmor za kavo in druženje

11:30 – 11:45   
Družbeno odgovorna oskrba in zelena delovna mesta na podeželju - dobra zgodba MOJA ŠTACUNA, ga. Lilijana Brajlih, Inštitut POTENCIAL, Obrat Moja štacuna.
 
11:45 – 12:00    
Z družbeno odgovornostjo in proaktivnostjo do razvoja okolja in podjetništva v ruralnih območjih, ga. Aleksandra Grofelnik, predsednica Združenja za trajnostni razvoj Grapar.

12:00 – 12:15   
Predstavitev lokalne iniciative na področju soc. podjetništva in soc. varstvenih storitev na podeželju; Dom upokojencev Podbrdo, enota Petrovo Brdo, varstvo odraslih oseb s posebnimi potrebami

12:15 – 13:15  
Odprta diskusija z gosti, moderator: mag. Nace Kovač