BAŠKA GRAPA


Baška grapa je okoli 30 km dolga dolina reke Bače, ki se v zgornjem delu vije v smeri severovzhod-jugozahod, v južnem delu pa preide v smer vzhod-zahod. Baška grapa ne označuje le ozke doline, ampak tudi močno razčlenjen svet severno nad njenim dolinskim dnom, ki se naslanja na dolg venec Spodnjih Bohinjskih gora na severu in Cerkljanskega hribovja na jugu. Grebeni ne presegajo 2000 m, vendar je svet zelo razgiban zaradi številnih ozkih, v apnenec vrezanih stranskih sotesk in glavne doline ter slikovitih vasic in zaselkov po pobočjih nad ozko dolino.

TEREN
Razgiban teren je posledica geološko in petrografsko zelo pestrega sveta. Matično osnovo v glavnem tvorijo apnenci in dolomiti. V geološki preteklosti je v bila izpostavljena erozijski moči Bače in njenih pritokov. Voda je tako izdolbla grape, kjer prevladujejo strma in razčlenjena pobočja s povprečnim naklonom okrog 35º.

Poleg tekočih voda so pobočja oblikovali tudi obsežni ledeniki. V diluviju so se s Spodnjih Bohinjskih gora spuščali obsežni ledeniki, ki so na pobočja odložili morene, pomešane s starimi melišči. Oblikovale so se zložnejše terase, ki so poleg dna doline najpoložnejši deli Baške grape.

PODNEBJE
Podnebje v Baški grapi ni enovito. V severnem in vzhodnem delu prevladuje alpsko podnebje, od zahoda pa je po dolini Bače čutiti vpliv Jadranskega morja. Skrajno jugovzhodni deli so pod vplivom celinskega podnebja.

Baška grapa prejme preko 2000 mm padavin na leto. Zime so lahko dolge in bogate s snegom, še posebej na nadmorskih višinah nad 1000 m.

NASELJA
Od 24 naselij jih je samo šest v dnu grape:
Podbrdo
Klavže
Kneža
Grahovo ob Bači
Koritnica
Hudajužna

PROMETNA POVEZAVA
Dolina je prometno pomembna predvsem zaradi Bohinjske proge med Novo Gorico in Jesenicami, ki je bila zgrajena med leti 1900 in 1906. Železniška proga pri Podbrdu vstopi v skoraj 7 km dolg predor, ki ga zapusti v Bohinjski Bistrici. Cestna povezava med Tolminom, Selško dolino in Bohinjem je ovinkasta in ozka.

NA SVOJI ZEMLJI
V Baški grapi je bil leta 1948 posnet prvi slovenski celovečerni film »Na svoji zemlji«.