O NAS

O PROJEKTU PROMOCIJSKO OKO BAŠKE GRAPE
Pobudnik projekta Promocijsko oko Baške grape je ekipa Iniciative za trajnostni razvoj Baške grape, k projektu pa so pristopili vsi prebivalci te doline, saj si želijo izboljšati življenje v njej. Predvsem so si skozi projekt prizadevali za določitev temeljev in smernic za polno življenje v domačem okolju – za vse generacije, tudi tiste, ki še prihajajo. V okviru projekta so tako potekale različne aktivnosti kot so zbiranje tekstovnega, foto, video in drugega gradiva o Baški grapi, razvoj celostne grafične podobe za enotno predstavitev območja, izdelava informacijsko-promocijskega spletnega portala, vzpostavitev profilov na socialnih omrežjih, promocija, oblikovanje in izdelava podpornega materiala, izvedba informacijsko-izobraževalnih delavnic na lokalni ravni, izvedba konferenc v Triglavskem narodnem parku, priprava načrta povezovanja in promocije ponudnikov Baške grape in izvedba festivala Grapar z delavnicami.

Kot nadgradnja projekta je pripravljen tudi Strateški dokument za trajnostni razvoj Baške grape, v katerem so zbrane ideje in pobude in deluje kot osnova za reševanje izzivov v prihodnosti. Strateški dokument je bil oddan na Občino Tolmin in bo vključen v razvojni program občine. Kot tak pa deluje kot 'živ' mehanizem, ki bo redno evalviran in nadgrajen.

Skupna vrednost projekta je 30.483,57 €, od tega je bilo pridobljenih 23.521,34 € nepovratnih evropskih sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje (LEADER), razliko pa sofinancirajo Občina Tolmin in partnerji v projektu.