DRUŠTVA

KS PODBRDO
 
PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO
PODBRDO 73 A, 5243 PODBRDO, "PD Podbrdo" pdpodbrdo73a@gmail.com,

PD Podbrdo je bilo ustanovljeno leta 1957. Društvo upravlja s kočo Zorka Jelinčiča na Črni prsti, ki jo je prevzelo v upravljanje leta 1959. V celoti jo je obnovilo in leta 1966 še nadgradilo. Vzdržuje 69 km planinskih poti od Šije do Petrovega Brda. V društvu deluje več odsekov : gospodarski odsek (ki vključuje tudi tovorne žičničarje – oskrba koče na Črno prst), vodniški odsek, markacijski odsek, mladinski odsek – planinski krožek v osnovni šoli v Podbrdu ter odsek Grahovo – Koritnica. PD Podbrdo letno pripravi tudi več že tradicionalnih prireditev: Pohod po poteh Vinka Kobala, Gorski tek Ivana Anderleta Črna prst, Srečanje planincev na Črni prsti ter planinske izlete in pohode.
 
TURISTIČNO DRUŠTVO PODBRDO
PODBRDO 73 A, 5243 PODBRDO, "TZGP TD Podbrdo Joze Dakskobler" joze.dakskobler@gmail.com,

TD Podbrdo deluje na območju dveh krajevnih skupnosti Podbrdo in Hudajužna) v zgornji Baški grapi. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom organiziranja druženja, predvsem v športnih aktivnostih in z namenom promocije kraja. V sodelovanju z LTO Sotočje od leta 2002 organizira gorski maraton štirih občin (GM4O), ki je postal tradicionalen. S to prireditvijo je društvo predstavilo Baško grapo velikemu številu domačih in tujih udeležencev. Leta 2011 je GM4O gostil svetovno prvenstvo v gorskem maratonu.
 
LOVSKA DRUŽINA PODBRDO
PODBRDO 39, 5243 PODBRDO, info@ldpodbrdo.si

Lovska družina je prostovoljno samostojno društvo, v katerega so včlanjene fizične osebe. Je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Podbrdu. Sestavljajo jo sektorji: Bača, Stržišče, Rut, Hudajužna, Kneža – Grahovo. Glavna dejavnost je pridobitna-lovni turizem. Njeno lovišče zajema območje Tolminske upravne enote in ji je bilo dodeljeno z odločbo OLO Tolmin z dne 22.09.1954. Obsega kar 9400 ha, tudi na zelo zahtevnih terenih. V dosedanjih letih delovanja je zgradilo tri koče (Rut, Temljine, Sanek) in dva društvena objekta.
 
ŠPORTNO DRUŠTVO BAČA PODBRDO
PODBRDO 44, 5243 PODBRDO, "Gaj Rosič" rosicgaj@gmail.com,

Ustanovljeno leta 1978. Glavna naloga je skrbi za šport in rekreacijo krajanov Podbrda in okolice, zato so glavne dejavnosti društva organizacija športnih dogodkov, upravljanje in urejanje športnega igrišča v Podbrdu, tečaji za najmlajše ter omogočanje športnega udejstvovanja krajanov tudi v zimskem času.
Skoraj vsak mesec v letu se v Podbrdu vrstijo turnirji v malem nogometu, tenisu, odbojki, mnogoboju v različnih športih, namiznem tenisu itd. Skupaj s KS Podbrdo vsako leto organizira krajevni praznik v Podbrdu in sicer kot tridnevno športno dogajanje. V zimskem času organizira smučarski tečaj za predšolske in osnovnošolske otroke in vsakoletno smučarsko tekmovanje, ki tradicionalno poteka ob koncu zime (zadnja leta odvisno od vremenskih razmer).
Kot upravitelj športnega igrišča v Podbrdu sodeluje s KS Podbrdo pri njegovi temeljiti obnovi. Člani društva so pri tem opravili že veliko ur prostovoljnega dela.
 
KULTURNO DRUŠTVO PODBRDO
PODBRDO 40, 5243 PODBRDO, "jaka bizjak podbrdo" jakafdv@gmail.com,

Kulturno društvo Podbrdo je bilo ustanovljeno 09.10.2004. Združuje pevce iz Podbrda in okoliških krajev. V okviru KD Podbrdo so v prejšnjih letih delovali Ženski pevski zbor Okarina Podbrdo in dekliški sestav TrioJasmin ter moška vokalna skupina Nonet Bača Podbrdo. Od leta 2012 pa je aktivna le moška vokalna skupina z novim imenom Vocal Bača. S svojim ljubiteljskim delovanjem na področju kulture prispeva k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju in je pomemben promotor Baške grape..
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODBRDO
PODBRDO 8, 5243 PODBRDO, "klemen bizalj" klemen.bizalj@gmail.com, "Prostovoljno gasilsko društvo PODRBDO" pgd.podbrdo@gmail.com,

PGD Podbrdo je bilo ustanovljeno leta 1906. Aktivno je bilo skozi vsa leta, razen med 1. in 2. svetovno vojno. Društvo ima danes sedež na lokaciji Podbrdo 8. Gasilski dom je bi zgrajen s sredstvi krajanov in prostovoljnim delom članov društva. Glavna dejavnost društva je skrb za preventivno požarno varnost ter pomoč krajanom ob požarih ter elementarnih nesrečah kot so poplave, potresi, plazovi in druge. Vključeno je v GZ Tolmin.
Člani društva redno izvajajo vaje ter uspešno delujejo na vseh intervencijah v svojem okrožju. Aktivni so tudi pri delu z mladino in članicami. Veliko sodelujejo tudi z ostalimi društvi v kraju (pomoč pri organizaciji prireditev in varovanje le-teh) in s KS Podbrdo.
 
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
 
KS HUDAJUŽNA-OBLOKE 
 
TD Podbrdo, odsek Hudajužna - Obloke
 
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
 
KS STRŽIŠČE
 
DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA
STRŽIŠČE 28, 5243 PODBRDO, alenka.zgaga@gmail.com, drustvobaskadediscina@gmail.com, info@tpnasvojizemlji.si

Ustanovljeno leta 2005, deluje na območju gornjega dela Baške grape od Petrovega Brda do Grahovega ob Bači. Za svojo glavno nalogo je zapisalo ohranjanje naravne in kulturne dediščine, s posebnim poudarkom na obnovi tehniške dediščine: prezračevalne naprave predora Bukovo, Prangarjevega mlina z žago venecijanko in Jakove kovačije. Vsi trije objekti imajo status tehniškega spomenika lokalnega pomena. Njihova vrata odpre vsako leto na svoji osrednji etnološki prireditvi »Odmevi dediščine«.
Društvo se je uspešno spopadlo tudi z nesnovno dediščino (šege, legende, praznovanja, spomin na pomembne osebnosti). Na Petrovem Brdu je postavilo obeležje rodoljubu, duhovniku Janezu Volfu, v Podbrdu spominsko ploščo leta 1897 ustanovljenemu bralnemu društvu »Gorska vila«.
Dragoceno poglavje v delu društva spleta obujanje vaških praznikov: sv. Lamberta v Rutu, Stržiškarskega sejma v Stržiščah in Paslejdn´ce na Bači pri Podbrdu.
Uhodilo je nekatere stare poti, vzpostavlja tudi nove. V sodelovanju s številnimi partnerji na Grahovem ob Bači in na Koritnici je nastal doslej največji projekt društva, Tematska pot Na svoji zemlji. Poteka po ključnih točkah snemanja prvega slovenskega celovečernega igranega filma z istim imenom.
Priznanja, ki jih je društvo prejelo, potrjujejo, da je njegova pot prava: Murkova listina, priznanja za NAJ NVO 2011, NAJ NVO 2012 in NAJ NVO 2013 v Upravni enoti Tolmin po izboru strokovne komisije.
 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OTOČJE
Telefon: 01 542 14 91, mitjagodnjavec@gmail.com

Sedež društva je v Stržiščah v Baški grapi. Društvo izdaja revijo Otočje O, ki izhaja od leta 2009. Predstavlja sodelavce in pisce ne le iz cele Slovenije, ampak tudi iz širših jezikovnih, etničnih in književniških prostorov.
 
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
 
KS GRAHOVO OB BAČI
 
ŠPORTNO DRUŠTVO ZARJA GRAHOVO-KORITNICA
GRAHOVO OB BAČI 33, 5242 GRAHOVO OB BAČI, "ŠD ZARJA, tomaž mavri", tomaz.mavri@gmail.com,

ŠD Zarja Grahovo Koritnica veliko aktivnosti nameni vzdrževanju športnega igrišča na Grahovem. Organizira prireditev Jeseniška noč, ki je rezultat večletnega navijaškega duha in povezovanja z hokejsko ekipo Jesenic in Športne zveze Jesenice. Druženje krajanov pa vsako leto poveže v športno prireditev Očka Orel. Sodeluje tudi z drugimi društvi v krajevni skupnosti.
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRAHOVO OB BAČI
GRAHOVO OB BAČI 48, 5242 GRAHOVO OB BAČI, "Jure Golob" <golob.jure@gmail.com>,

PGD Grahovo je manjše prostovoljno gasilsko društvo, ki opravlja gasilsko dejavnost na področju vasi Grahovo ob Bači in Koritnica. Vključeno je v GZ Tolmin. Društvo deluje s prekinitvami že od leta 1921. Opravlja nepridobitno dejavnost, sodeluje s sosednjimi gasilskimi in drugimi društvi v svojem kraju in s krajani. Redno vzdržuje tudi nekatere krajevne ceste. Izvaja varovanje na prireditvah v svojem kraju, sodeluje pri organizaciji krajevnih prireditev ter s sosednjimi društvi z udeležbo na raznih dogodkih in skupnih gasilskih vajah.
 
BALINARSKI ŠPORTNI KLUB BAŠELJ RUDI GRAHOVO-KORITNICA
KORITNICA 13, 5242 GRAHOVO OB BAČI

Balinarski športni klub je bil ustanovljen predvsem z namenom vključevanja in delovanja tako mlajših kot starejših krajanov v športne aktivnosti. Organizira lokalno tekmovanje v balinanju in sodeluje s sorodnimi športnimi društvi.
 
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
 
KS KNEŽA
 
TURISTIČNO DRUŠTVO SOPOTA,
KAVČIČ DROLE ANJA, 041 835 457, anakonda.punt@gmail.com

TD Sopota je ustanovljeno z namenom ohranjanja kulturne dediščine v kraju samem, vključevanja krajanov v kulturne in športne aktivnosti ter ohranjanja podobe kraja. Cilj društva je ohraniti prireditev Makloučkou memorijal, Pustovanje in drugo veselo dogajanje v kraju.
Društvo skrbi za urejenost okolja v krajevni skupnosti KS Kneža, kjer tudi deluje. Vzdržuje pot do slapa Sopota, organizira kulturne prireditve, gledališke igre in deluje na promociji kraja.
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KNEŽA, Kneža 78, 5216 Most na Soči
05 380 16 54, pgdkneza@gmail.com, www.pgdkneza.si,
KENDA MAVER JURIJ

PGD Kneža je humanitarna, nestrankarska in nepridobitna organizacija, ki vključuje v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno in prostovoljno sodelovati pri razvoju gasilstva ter preventivni in operativni dejavnosti na področju zaščite in reševanja. Deluje v javnem interesu občine Tolmin in je članica Gasilske zveze Tolmin. Po nalogu GZ in Občine Tolmin pa deluje tudi na širšem območju občine in po Sloveniji.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1913. Deluje z namenom, da v skladu z oceno požarnih in drugih nevarnosti deluje na območju krajevne skupnosti Kneža in uresničuje naloge, določene v Statutu, Zakonu o gasilstvu, Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugih podzakonskih aktih. Skrbi za povezovanje članov društva, za njihovo izobraževanje in operativno usposobljenost. Izvaja pa še nekatere druge registrirane dejavnosti, opredeljene v Statutu.
 
VOKALNA SKUPINA SNEŽET, Podmelec 21, 5216 Most na Soči, Nejc (041 872 936), vssnezet@gmail.com, www.snezet.si

Vokalna skupina Snežet prihaja s Tolminskega in šteje desetero pevcev. Fantje smo se zbrali na jesen leta 2001, pričeli prepevati slovenske ljudske in dalmatinske pesmi, s petjem obujati pozabljene ljudske običaje, predvsem pa razveseljevati vsakogar, ki bi nam želel prisluhniti. Naš repertoar danes sestavljajo slovenske, dalmatinske, nabožne ter tudi lastne pesmi z ljudsko tematiko. Nastopamo na primorskih pevskih revijah, pripravljamo samostojne koncerte ali sodelujemo z ostalimi pevskimi zbori ter gostujemo na različnih koncih Slovenije in tudi v tujini, doslej na Češkem, v Avstriji in v Franciji. V letu 2003 smo sodelovali pri snemanju glasbenih podlag za dva slovenska dokumentarna filma, Hiša na meji ter Veliki krvavi punt. Julija 2007 smo dočakali izid svoje prve CD-plošče z naslovom Z Galienč pa pride …, na kateri se nahaja 23 slovenskih in dalmatinskih ljudskih skladb, ki smo jih posneli spomladi v cerkvi na Logarščah. Leta 2011 smo ob 10-letnici delovanja izdali drugo zgoščenko z naslovom Slovenski smo fantje, od Soče doma. Skupino vodi umetniški vodja Miloš Leban.
 
ŽENSKI PEVSKI ZBOR SOŽITJE

Zbor Sožitje prihaja iz Baške grape. Zbor vodi Martina Filej.
Ljudska, narodna in umetna pesem, druženje in prijateljstvo, so motivi, da pevke, doma iz Baške grape in okolice, danes prepevajo tu med nami. Ženski pevski zbor Sožitje je v lanskem letu praznoval 10-letnico delovanja. Jubilej je zbor slavil s celovečernim koncertom in ob tej priliki pripravil dvd s posnetkom prireditve in zloženko. V vseh teh letih so pevke bogatile svoj repertoar. Trudile so si izboljšati kvaliteto petja, predvsem pa petje približati poslušalcem. Vsa leta se zbor udeležuje revije Zgornjega Posočja in Primorske poje. V okolju, kjer živijo, pa se s svojim petjem trudijo ohranjati lepoto pesmi in s tam prispevati v kulturni prostor svoj delež.
 
VOKALNA SKUPINA FLANCE, Umetniški vodja je Anja Kavčič Drole. E-mail: v.s.flance@gmail.com

Vokalna skupina Flance je skupina, ki jo sestavlja 8 pevk iz Baške Grape.
Vokalna skupina Flance v želji po skupnem pevskem ustvarjanju združuje dekleta iz Baške grape in okolice, ki smo med seboj tudi dobre prijateljice. To je po našem mnenju ključni dejavnik za ubrano petje, saj le tako lahko v glasbi uživamo in damo pesmi poseben čar. Je pa tudi odlična podlaga za mnoge zabavne situacije, ki nastanejo med vajami in nastopi.

Vokalno skupino Flance (prvotno) sestavlja sedem pevk, ki skladno sodelujemo in skušamo tudi čim bolj skladno zveneti. Samo ime - FLANCE - nas dobro opisuje, saj je izraz za male, negodne rastline, iz katerih naj bi zraslo kaj velikega in koristnega. Najprej smo s petjem razveseljevale le v cerkvi, sedaj pa s svojimi nastopi bogatimo tudi druga kulturna in zabavna dogajanja v domačem kraju in okolici. Pretežni del našega pevskega programa izbiramo iz zakladnice slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, posegamo pa tudi po zborovskih skladbah tujih avtorjev. Ker je želja po pevskem ustvarjanju velika, včasih, izpod peresa Anje Kavčič Drole, ki je tudi umetniški vodja, nastane kakšna lastna priredba.

Petje zavzema precejšen del našega življenja. Želja po ustvarjanju in ljubezen do glasbe nas ženeta, da s svojim prepevanjem polepšamo svoje dni, predvsem pa trenutke publiki, ko nam le-ta prisluhne.
»Je petje naše najljubše opravilo, saj lepši svet nam je odkrilo« je naše vodilo v skupnem ustvarjanju.
 
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
 
KS RUT-GRANT
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RUT - GRANT
RUT 37 A, 5242 GRAHOVO OB BAČI,
pgdrut.grant@gmail.com, 031 210 720, JURKOVIČ ANDREJ

Prostovoljno gasilsko društvo Rut - Grant je bilo ustanovljeno leta 1911. Deluje na območju KS Rut - Grant in je vključeno Gasilsko zvezo Tolmin. Skozi celo leto vzdržuje cesto Rut – Koritnica. Poleg rednega sodelovanja na sejah GZ Tolmin in rednih sejah društva sodeluje tudi na meddruštvenih vajah in vaji GZ Tolmin. Ogromno prostovoljnega dela so vložili v izgradnjo novega gasilskega doma, na prostovoljstvu slonijo tudi njegovo vzdrževanje, vzdrževanje vozil in vse tekoče aktivnosti društva.
 
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg