JAVNI ZAVODI

KS PODBRDO
 
OŠ ŠOLA SIMONA KOSA PODBRDO

Šolski okoliš obsega naselja: Bača pri Podbrdu, Grahovo ob Bači, Grant, Hudajužna, Kal, Koritnica, Kuk, Obloke, Petrovo Brdo, Podbrdo, Podporezen (razen št. 6), Porezen, Rut, Stržišče, Trtnik, Zakojca, Znojile.

Vrtec Podbrdo, ustanovljen za izvajanje družbeno organizirane vzgojno varstvene dejavnosti predšolskih otrok, je z ustavnim aktom opredeljen kot enota pri OŠ Simona Kosa Podbrdo. V vrtec Podbrdo lahko starši vključijo otroke iz naselij šolskega okoliša.

Tel.: 05 38 08 530
Fax: 05 38 08 534
E-mail: os.podbrdo@guest.arnes.si
Splet: http://www.o-podbrdo.ng.edus.si/
 
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
 
DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

Ob vznožju gora Črne prsti, Koble in Porezna v osrčju Baške grape, je zibelka domskega varstva starejših na tolminskem. Pred 60 leti so v opuščene prostore italijanske vojašnice v Podbrdu, po odloku takratnega Okrajnega ljudskega odbora, vselili prve od sveta in boga zapuščene občane. To so bili začetki domskega varstva in predhodnica sedanjemu Domu upokojencev Podbrdo.
Veliki pritiski na sprejem, ki so bili prisotni vrsto let, so narekovali v letu 1968 priključitev bivšega zdravilišča Petrovo Brdo. Zgradba je locirana v malem gorskem zaselku z lepo okolico in ima status posebne enote.
Po potresu leta 1976 se je pokazala tragična slika tolminskega podeželja, ki je narekovala nove potrebe po domskem varstvu in leta 1978 je bil s solidarnostjo vseh slovenskih upokojencev zgrajen nov dom v Tolminu. Mesto Tolmin je ravno prav odmaknjeno od strmih gorskih vršacev in ravno prav oddaljeno od morja , da je življenje v domu prijetno.
Prvotni dom v Podbrdu pa je še kar naprej deloval v neprimernih prostorskih pogojih, zato je bil leta 1989 zgrajen na istem mestu popolnoma nov dom.
Predvidoma v letu 2013 se bo odprla nova enota v Kobaridu, ki pa je še v fazi rekonstrukcije.
Dom upokojencev Podbrdo torej sestavljajo štiri enote: Podbrdo, kjer je sedež uprave, Tolmin, Petrovo Brdo in Kobarid.
Na 60. letni razvojni poti smo glede na vedno večje povpraševanje po storitvah institucionalnega varstva širili kapacitete, izvajali organizacijske spremembe, obenem pa skrbeli za razvoj na področju kakovosti storitev.

Tel: 05 380 18 40
Fax: 05 380 18 51
E-naslov: info@dompodbrdo.si
Splet: http://www.dompodbrdo.si/
 
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg