KMETIJE

KS GRAHOVO OB BAČI      
       
Dragica Florjančič nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Grahovo ob Bači 70 5242 Grahovo ob Bači Dragica Florjančič
Pr' Cveku Grahovo ob Bači 73 5242 Grahovo ob Bači Grego Milan
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS HUDAJUŽNA      
       
Obloke 2      
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS KNEŽA      
       
Pr' Brdarju Logaršče 10 5215, Most na Soči Božič Peter, Drago
Pr' Prvajnu Logaršče 20 5215, Most na Soči Šorli Simon
Pr' Padmejerju Logaršče 40 5215, Most na Soči Muznik Sebastjan
Pr' Iuanišcu Logaršče 41 5215, Most na Soči Kavčič Izidor
Pr' Šornu Logaršče 38 5215, Most na Soči Kuštrin Jurko
Pr' Bukučarju Logaršče 26 5215, Most na Soči Ušaj Boris
Pr' Padlamarju Logaršče 34 5215, Most na Soči Cvek Bojan
Pri Potarju Logaršče 36 5215, Most na Soči Danilo Božič
Pr' Meklavu Loje 8 5215, Most na Soči Meklav Bojan
Pr' Francu Kneške ravne 9 5215, Most na Soči Šorli Slavko
Pr' Košparju Temljine 35 5215, Most na Soči Fratnik Boris
Pr' Glaunikarju Temljine 27 5215, Most na Soči Šuligoj Andrej
Pr' Katnkarju Kneža 77 5215, Most na Soči Rejc Ivan
U' Agrajnc Temljine 36 5215, Most na Soči Cvek Zvonko, Žele Brane
Pr' Arneju Klavže 22 5215, Most na Soči Kenda Mitja
Pr' Kmetu Podmelec 49 5215, Most na Soči Hvala Andrej
Pr' Drejnerju Podmelec 28 5215, Most na Soči Mugerli Tomaž
Pr' Močnku Podmelec 30 5215, Most na Soči Kogoj Miran
Pr' Luku Kneža 13 5215, Most na Soči Močnik Ivan
Pr' Frenku Kneža 11 5215, Most na Soči Klavžar Sergej
Pr' Liščerju Kneža 67 5215, Most na Soči Dobravec Jože
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS PODBRDO      
       
Pr' Plašajtarju Podporezen 3 5243, Podbrdo Andrej Jensterle
Pr' Cindrstu Bača pri Podbrdu 14 5243, Podbrdo Polonca Kenda
Pr' Pohmanu Petrovo Brdo 1 5243 Podbrdo Pohman Zgaga Jolanda
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
RUT-GRANT      
       
Pr' Jakarju Rut 23 5242 Grahovo ob Bači Igor Kos
Pr' Kosu Rut 30 5242 Grahovo ob Bači Mirko Koder
Pr' Pucu Rut 38 5242 Grahovo ob Bači Viktor Štendler
Pr' Šimnu Rut 31 5242 Grahovo ob Bači Vojko Rutar
Pr' Blašku Rut 11 5242 Grahovo ob Bači Viktor Kemperle
Pr Mournu Grant 1 5242 Grahovo ob Bači Niko Maver
Pr' Strojcu Rut 10 5242 Grahovo ob Bači Ivan Prezelj
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS STRŽIŠČE      
       
  Stržišče 17 5243 Podbrdo Beguš Vinko
  Stržišče 22 5243 Podbrdo Kikelj Vladimil
  Stržišče 6 5243 Podbrdo Bizjak Elvira
       
  Stržišče 11 5243 Podbrdo Čufer Marija
  Znojile 5 5243 Podbrdo Pajntar Danica
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg