GraparskaTržnica2015_17-10-2015_PODBRDO_PREDSTAVITEV_A4_COL.jpgV oktobru se na Graparski tržnici 2015 dobimo v soboto, 17.10. ob 9. uri pred trgovino v Podbrdu.

PREDSTAVLJAMO | MENJAMO | ZBIRAMO PONUCAMO DO KONCA IN SE DRUŽIMO!

P O Č N E Š   K A J ?   Predstavi in pokaži na Graparski tržnici!
I M A Š   P R E V E Č ?   Prinesi in zamenjaj – Graparji menjamo.
G R A P A R J I   M E N J A M O !   Edino pravilo je 1 za 1.
N E   P O T R E B U J E Š   V E Č ?   Podari tistim, ki potrebujejo.
P R I N E S I   K A K Š N O   P I K S N O   I N   P O M A G A J !   

NAPOVEDUJEMO PRAZNIČNO GRAPARSKO TRŽNICO V DECEMBRU!
5.12. – KNEŽA .:. 12.12. – GRAHOVO OB BAČI .:. 19.12. - PODBRDO

Vse informacije in prijave na
www.baskagrapa.si | www.grapar.si
info@baskagrapa.si | 041 580 594 (Lea) ali 041 891 405 (Aleksandra)

Kako smo se imeli? Pokukaj v spletno galerijo tukaj.